X

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız
Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. olarak şirketimiz, savunma adına kritik teknolojilerin hem milli hem de yerli olarak gelişimine, üretimine destek vermek amacıyla başlamıştır.

Çevre Politikamız

Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. çevre kalitesini korunması ve iyileştirmeyi genel olarak amaçlamaktadır. Bu amacın başarılması için ise üretim hakkında olan tüm çalışmalarda ve ürünlerde çevresel olarak gözden geçirme faaliyetleri yürütülür. Çevresel anlamda sürekli olarak gelişmeyi sağlamaktadır. Çevreyle alakalı olarak idari düzenlemelere ve ilgili mevzuata uyacaktır. Çevre politikası kapsamında:

 

•   Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. yasal yükümlülüklere uyarak müşteri taleplerinin karşılamak.

•   Tüm yeni ürün tasarımları ve üretim sürecinde zararlı madde kullanımını azaltmak ve daha az kirletici özellikteki maddelerin araştırılması.

•   Yeni ürünlerde, projelerde ve operasyonların tümünde çevre faktörünü göz önüne almak.

•   Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. çalışanları ve projelerde çevre bilincini oluşturmak.

•   Doğal kaynakların korunmasıyla beraber en verimli şekilde kullanmayı, olası çevresel etkilerle tüm ürünlerin tasarım aşamasıyla kullanım ömrünün sonuna kadar kontrol altında tutabilmeyi, atıkları da mümkün olduğu kadar kaynağında azaltabilmek.

•   Atıkların kaynakta azaltılması, geri dönüşümü ve yeniden kazandırılmasıyla alakalı çalışmalar yapmak.

•   Toplum tarafından kabul edilenin ‘’sürdürülebilir’’ olması bilinci ile çevre çalışmalarında daha şeffaf, bütünsel ve güvenilir yönetimle toplu iş birliği ve iletişimin benimsenmesi.

•   Çevre üzerinde meydana gelecek olası etkileri kontrol altında tutarak, etkileri en aza indirmek adına doğru teknolojileri kullanmak.

•   Belirlenen tüm faaliyet alanlarında hizmet ve ürünlerimizden kaynaklı atık miktarını azaltarak çevre kirliliğini önlemek amacı ile tüm yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliği takip edilerek bunlara uyum sağlamak ve iyileştirmek.

•   Tüm bunların yönetiminin ve çalışanların iş birliği süreciyle sürekli gelişimi ve çevreyi de korumayı ve güvence altına almak.

 

Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri göz önüne alınarak iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayarak alınan kararların da takipçisi olacaktır.